Esports hyväksyttiin Puolustusvoimien Urheilukoulun lajiksi

Kuva: Valve

Elektroninen urheilu hyväksyttiin Puolustusvoimien Urheilukoulun lajiksi, kertoo SEUL eli Suomen elektronisen urheilun liitto. Päätös tehtiin SEULin jättämän esityksen pohjalta.

Jatkossa esports-ammattilaiset ja huipulle tähtäävät voivat hakeutua varusmiespalvelukseen Puolustusvoimien Urheilukouluun erikoisjoukkohaussa. Kriteerit ovat samat kuin muissakin lajeissa. Valittavan pitää edustaa ikäluokkansa kansallista tai kansainvälistä huippua. Valinnat suoritetaan lajiasiantuntijoiden lausunnon plus fyysisten ja psykologisten testien perusteella. Lajiasiantuntijana toimii SEUL.  

Urheilukouluun hyväksytyt suorittavat varusmiespalveluksensa Kaartin jääkärirykmentissä Helsingissä. Elektronista urheilua varten ei perusteta lajikohtaista valmennusjärjestelmää ellei saapumiserässä ole riittävää määrää kilpapelaajia.

Päätöksellä on suuri merkitys suomalaisille kilpapelaajille, sillä esports-urat ovat suhteellisen lyhyitä ja huippujen keski-iät matalia. Varusmiespalvelus osuu käytännössä pelaajien huippuvuosiin. Esports-ammattilaisten keski-ikä vaihtelee pelistä riippuen 21-23 vuoden välillä, mutta keski-ikä on urien pidentyessä jatkuvassa nousussa.