Croc: Legend Of The Gobbos

Erikoistason 5-B Secret Sentinelin saa käyttöön antamalla salasanan LLLLDRRLLDRDLUR.

Lisää aiheesta