Drakan: Order of the Flame [2]

Pelin aikana paina päästäksesi konsoliin. Kirjoita koodi ja paina enter.

SANCTUARY: God mode

SMEGHEAD: Täysi terveys

DEBUG ON: Debug mode päälle

DEBUG OFF: Debug mode pois päältä.

Lisää aiheesta