Europa Universalis [2]

Paina shift + d, pystyt tutkimaan hiiren kursorin alla olevaa provinssia. Shift + u tekee kursorin alla olevan maaston puolestaan tutkimattomaksi.

Pelin aikana paina F12 ja kirjoita sen jälkeen jokin seuraavista koodeista avautuneeseen konsoli-ikkunaan.

RICHELIEU [ON tai OFF]: määrittää kaikkien sotilasyksiköiden hallinnan

CORTEZ [ON tai OFF]: määrittää kaikki alkuasukkaat

ALBA [ON tai OFF]: määrittää kapinayritykset

TILLY [ON tai OFF]: määrittää tietokoneen sodanjulistukset

POCAHONTAS: 10 uudisasukasta lisää

DAGAMA: 10 kauppiasta lisää

VATICAN: 10 diplomaattia lisää

SWIFT: 10 000 ihmistä lisää pääkaupunkiin

POLO: kaupankäynnin taso kasvaa

ORANJE: vakaus asettuu tilaan +3

TORDESILLAS: Treaty of Tordesillas -moodi

LUTHER: Reformation -moodi, kansakunnat voivat kääntyä protestanttisuuteen

CALVIN: John Calvin -moodi, kansakunnat voivat kääntyä Reformed Christianityyn

TRENT: Council of Trent -moodi, peruttaa John Calvin -moodin

PETERTHEGREAT: rajoitukset joukoille

RUSSIANHORDES: lisää tykinruokajoukkoja

SHOGUN: suljettu Japani

EVENT [numero väliltä 1-57]: panee alulle jonkin tapahtuman, kuten uskonnollisen mellakan (osa numeroista ei tee mitään).

Lisää aiheesta