Half-Life: Opposing Force [3]

Seuraavassa vielä aseiden ja karttojen nimiä.

Aseet:

grapple

knife

pipewrench

eagle

m249

sniperrifle

displacer

shockrifle

sporelauncher.

Kartat:

Boot Camp

ofbooto

ofboot1

ofboot2

ofboot2

ofboot3

ofboot4.

Lisää aiheesta