Kiss: Psycho Circus - The Nightmare Child

Pelin aikana ota konsoli-ikkuna esiin F5-näppäimellä. Kirjoita siihen jokin seuraavista koodeista.

INVULN: jumalmoodi
GIMMIEGIMMIEGIMMIE: kaikki aseet
NOCLIP: no clipping -moodi
NOTARGET: kytke hirviöiden tähtääminen
SPECTATOR: lentomoodi
CHASECAM: selaa viisi kamerakulmaa
CYCLEPLAYERCLASS: selaa neljä pelaajaluokkaa
NEXTARMOR: enemmän panssaria ja terveyttä
PREVARMOR: vähemmän panssaria
NEXTMONSTER: seuraava hirviö
PREVMONSTER: edellinen hirviö
RESTARTLEVEL: aloita taso alusta
LISTCOMMANDS: listaa konsolikäskyt
CAMERALOCK: lukitsee kameran

Lisää aiheesta