Tutkimus: Pelaaminen lisää tyytyväisyyttä

Pelaamisella on positiivinen yhteys tyytyväisyyteen, osoittaa Oxfordin yliopistossa julkaistu tutkimus.

Tutkimuksessa pyydettiin pelintekijöiltä tiedot Plants vs Zombies: Battle for Neighborville- ja Animal Crossing: New Horizons -peleihin käytetystä ajasta. Pelintekijöiden tietoja verrattiin 3 274 pelaajalta kyselytutkimuksessa saatuun arvioon peliajasta ja tyytyväisyydestä.

Tutkimuksen mukaan kokemus pärjäämisestä ja sosiaalisesta kontaktista muihin voi vaikuttaa tyytyväisyyteen. Pelistä nauttivat ilmoittivat todennäköisimmin myös olevansa tyytyväisempiä. Tutkijat arvioivat, että pelistä pitäminen saattaa vaikuttaa enemmän kuin varsinaiseen pelaamiseen käytetty aika.

Tulokset tukivat myös aiemmin havaittua toista ilmiötä. Jos psykologiset perustarpeet (itsenäisyys, kyvykkyys, yhteenkuuluvuus) eivät täyty arjessa, pelaamisella saattaa olla negatiivinen vaikutus omaan tyytyväisyyteen.

Video game play is positively correlated with well-being -tutkimuksen tekivät Niklas Johannes, Matti Vuorre ja Andrew K. Przybylski