Suomalaistutkimus: Kohtuullinen pelaaminen on hyväksi aivoille

Kuva: Helsingin yliopisto

Kohtuullinen pelaaminen on hyväksi aivoille, toteaa maaliskuussa tohtoriksi väittelevä Mona Moisala.

Tutkija Mona Moisala on mukana Mind the Gap -tutkimusprojektissa, jossa selvitetään teknologian käytön vaikutusta aivotoimintaan. Tutkimuksessa on keskitytty kahteen ilmiöön: monisuorittamiseen ja sen vaikutukseen keskittymyskykyyn sekä pelaamiseen ja sen vaikutukseen muistin toimintaan. Tutkittavana oli joukko 13-24-vuotiaita.

Pelaamisella havaittiin hyviä vaikutuksia muistin toimintaan ja reaktionopeuteen. Monisuorittaminen taas heikensi keskittymiskykyä.

"Pelaamista on tutkittu paljon ja meidän tutkimustuloksemme ovat samansuuntaisia kuin aiemmat: pelaaminen saattaa olla joidenkin aivojen tietojenkäsittelykykyjen kannalta jopa hyödyllistä. Se on vaativaa aivotreeniä. Mitä enemmän nuoret pelasivat, sitä paremmin he suoriutuivat työmuistitehtävistä, reaktioajat olivat nopeammat ja he pystyivät helpommin vaihtamaan tarkkaavaisuutta näöstä kuuloon ja toisinpäin", Moisala kuvaa pelaamisen hyötyjä.

Vastaavia tuloksia on havaittu muissa tutkimuksissa myös vanhuksilla. Ajo- tai räiskintäpelejä pelaavat ikäihmiset pärjäsivät verokkiryhmää paremmin liikennesimulaatiossa, koska he pystyivät havaitsemaan ja valikoimaan oleelliset tiedot ympäristöstään muita vikkelämmin.

Pelimäärä on kuitenkin pidettävä kohtuullisena. 

"Jos pelaaminen menee ongelmapelaamisen puolelle, sillä ei ole enää suotuisia vaikutuksia, vaan kognitio romahtaa. Ongelmapelaaminen vie aikaa muilta aivojen kehitykselle tärkeiltä asioilta, kuten sosiaaliselta vuorovaikutukselta", Moisala sanoo.  

Monisuorittamisen suhteen syy- ja seuraussuhteet vaativat vielä lisätutkimusta.

"Avoin kysymys on, monisuorittavatko he enemmän, joilla on jo lähtökohtaisesti huonompi keskittymiskyky? Aivot ovat joka tapauksessa muovautuvaisia. Se, mitä tehdään ja harjoitetaan, paranee ja se, mitä ei tehdä, heikkenee. Jos pitkäkestoista keskittymiskykyä ei harjoiteta, on hyvin mahdollista, että se heikkenee", Moisala sanoo.

Moisalan väitöskirjan otsikko on Brain activations related to attention and working memory and their association with technology-mediated activities. Väitöstilaisuus pidetään Helsingin yliopistolla 31.3.